Augstprātība summējas no pārāk augsta pašvērtējuma un pārāk zema citu novērtējuma.