Cilvēks visus savus labumus gūst iztēlē, bet nelaimes - īstenībā.