Bagātība neatbrīvo mūs no rūpēm,- tā tikai nomaina vienas rūpes ar citām.