Jebkura rīcība, kas neiekļaujas parastajos ietvaros, tiek iztulkota sliktā nozīmē, jo mums nav pa prātam nedz tas, kas ir augstāks par mums, nedz arī tas, kas zemāks par mums.