... pazemība, bailes, paklausība un vientiesība (tās ir galvenās īpašības, kas nepieciešamas sabiedrības saglabāšanai) mājo tukšā un biklā dvēselē, kurai nav daudz pašapziņas.