Nekad nav tā, ka divi cilvēki pilnīgi vienādi vērtētu vienu un to pašu lietu, un nav iespējams atrast ne tikai divu cilvēku pilnīgi vienādus viedokļus, bet arī viena tā paša dažādos laikos.