Līdzīgi tam, kā naidnieks vēl vairāk iekarst, redzot mūs bēgošus, tā arī sāpes, pamanot, ka mēs tām ļaujamies, kļūst vēl nežēlīgākas. Bet tās pierimst, ja sastop pretdarbību. Tām jāpretojas, ar tām jācīnās.