Brīvība ir labums, kurš dod iespēju lietot citus labumus.

+1
-46
-1