Cik īss ir laika sprīdis starp brīdi, kad cilvēks ir vēl pārāk jauns, un brīdi, kad cilvēks jau ir pārāk vecs.