Pilsonim politiskā brīvība ir dvēseles miers, kas pamatojas uz pārliecību par savu drošību.