Lai kļūtu par labu vergu, no sākuma ir jābūt par sliktu pilsoni.