Cilvēki var nodarīt netaisnību, ja viņi ir ieinteresēti to izdarīt, un viņi daudz labprātāk apmierina savas nekā citu vajadzības. Viņi vienmēr rēķinās tikai ar savām interesēm: neviens nekļūst ļauns velti; jābūt kādam iemeslam, kas nosaka viņa rīcību un šis iemesls vienmēr ir pašlabums.