Man vienmēr ir ļoti kaitējis nicinājums pret tiem, kurus es nespēju cienīt.