Klusēšana - tā ir gudrība, bet maz ir tādu, kas to izmanto.