Personība ir eksistence, kas spēj atdalīties pati no sevis, kļūt atvērtai citam.