Individuālisms - ir tikumisko ideju un ieviržu, jūtu un domu sistēma, kas valda pār izolācijas un pašaizsardzības stāvoklī esošu cilvēku.