Pat viskonsekventākais ateistiskais eksistenciālists nespēj atbrīvoties no ētiskas un reliģiskas terminoloģijas.