Baznīcai ir jāatrodas valstī nevis valstij - baznīcā.