Kāpjošo augšup reti kāds atbalsta, savukārt, krītošo lejup daudzi vēl pagrūž.