Neierobežotai varai nav nepieciešami meli: tā klusē.