Lai tauta būtu patiesi brīva ir nepieciešams, lai pavalstnieki būtu gudrie, bet valdnieki - dievi.