Pašas labākās iestādes pārtop par sliktām, ja zūd to darbības ētiskais pamatojums, kad par ierēdņu darbības pamatu kļūst viņu egoisms, lepnība un bezkaunība.