Vienaldzība - labākais tikumības sargs.

+1
+28
-1