Vienaldzība - labākais tikumības sargs.

+1
+14
-1