Izglītība sniedz jauniešiem prātīgumu, večiem - mierinājumu, nabagiem - bagātību, bagātiem - skaistumu.