Īpašums izpaužas tiesībās lietot un ļaunprātīgi izmantot.