Patiesi godīgs cilvēks savas intereses pakļauj ģimenes interesēm, ģimenes - tēvzemes, tēvzemes - cilvēces.