Pati lielākā gudrība - savlaicīgi izlabot paša pielaisto kļūdu.