Tas, kurš nesaprot jūsu klusēšanu, visticamāk, ka nesapratīs arī jūsu vārdus.