Paradums, kas tiek izstrādāts biežu vingrinājumu rezultātā, padara vieglāku mūsu tikumisko uzvedību.

+1
-13
-1