Filozofija un medicīna padarīja cilvēku par pašu gudrāko starp dzīvniekiem, zīlēšana un astroloģija - par pašu neapdomīgāko, māņticība un despotisms - pašu nelaimīgāko.