Maza atriebībiņa ir cilvēcīgāka par atteikšanos no tās.