Lolojot sevī atriebības jūtas, nāktos atteikties no pateicības jūtām, - bet nevis no mīlestības.