Brīvība nozīmē vīrišķīgu, kareivīgu un triumfējošu instinktu pārākumu pār citiem instinktiem, piemērām, par dzīšanos pēc laimes.