Arī labajiem cēlsirdīgais ir par traucēkli - un, pat ja viņi to sauc par labo, tad viņi grib ar to viņu nodabūt pie malas.

+1
+19
-1