Pirms iestājušās sekas, tic citiem cēloņiem nekā pēc tam, kad tās iestājušās.