Tas, kas cieš, noskatās ar neatvairāmu nicināšanu uz vesela cilvēka nožēlojamo labklājību; ar tādu pat nicināšanu viņš izturas pret savām agrākajām aizrautībām, pret savām vistuvākajām un visdārgākajām ilūzijām.