Cieņā ir vairāk nepatiesības nekā nicinājumā.

+1
+3
-1