Cieņā ir vairāk nepatiesības nekā nicinājumā.

+1
+1
-1