Tie, kuri līdz šim visvairāk cilvēku ir mīlējuši, ir nodarījuši viņam vislielākās sāpes; līdzīgi visiem mīlētājiem, viņi ir vēlējušies neiespējamo.