Cilvēks ir pats cietsirdīgākais dzīvnieks attieksmē pats pret sevi. Bet, protiet saklausīt sajūsmas noti visos, kas dēvē sevi par grēciniekiem, nožēlas pilnajiem, to žēlabās un pašnoniecinājumā.