Velns reiz man teica: arī Dievam ir sava elle: tā ir viņa mīlestība pret cilvēkiem.