Pienācis laiks, kad velnam jākļūst par Dieva advokātu, ja vien viņš pats citādi grib pastāvēt.