Derīgais - tikai līdzeklis, vienmēr mērķis - patīkamais!