Vienmēr nosūtīt atpakaļ, nepieņemt nekādas dāvanas, izņemot tās, kuras var uzskatīt par atalgojumu vai patiesas mīlestības apliecinājumu, par kurām mēs atdarīsim ar savu mīlestību.