Mēs uzticamies savām acīm - bet tām ticēt nevar; mēs paļaujamies un savu sirdi - bet tai nedrīkst paļauties. Iegaumējiet jel mācekļi: tik tiešām nav viegli iepazīt cilvēku!