Visur, kur izveidojās spēcīga sabiedrība, valsts, reliģija, sabiedriskā doma, visur, kur virsroku ņēma tirānija, tā vienmēr izjuta nepatiku pret filozofiem, jo filozofija sniedz cilvēkam patvērumu, kur nevar iespiesties nekāda tirānija, iekšējās pasaules ieleju, labirintu sirdij, un tas sadusmo tirānus.