Arī tad, kad tauta kāpjas atpakaļ, tā tiecas pēc sava ideāla un tic kaut kādam uz priekšu.