Radīt ideālu - tas nozīmē: pārveidot savu velnu un savu Dievu. Bet, lai tas notiktu, vispirms ir jārada savu velnu.