Ja jums ir ienaidnieks, neatdariet viņam ļaunu ar labu, tas viņu pazemos. Tieši otrādi, lieciet viņam saprast, ka viņš jums ir izdarījis labu.