Kad simts cilvēku stāv cits pie cita, katrs zaudē savu saprātu un iegūst kādu citu.

+1
-29
-1