Kad simts cilvēku stāv cits pie cita, katrs zaudē savu saprātu un iegūst kādu citu.