Bezjūtīga cilvēka cietsirdība ir līdzcietības antipods; līdzcietīgā cietsirdība - līdzcietības augstāka potence.